Legal Notices and Terms

Geregistreerde handelsmerken / definitie van handelsmerken

 Met handelsmerken wordt bedoeld:
Een Handelsmerk is te herkennen aan de logo’s `KYOCERA’ en `Document Solutions’ die onderdeel uitmaken van Merknaam, het Handelsmerk en/of de Merknaam zoals gedefinieerd wordt op deze website of op andere materialen. Met Handelsnamen wordt eveneens bedoeld de namen van: KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. en KYOCERA Document Solutions Inc. en KYOCERA Corporation en tevens al onze dochtermaatschappijen die genoemd worden in deze website. Binnen deze context omvat het handelsmerk ook “KYOCERA Document Solutions” wat het kenmerkende bestanddeel is van de Handelsnamen van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. en KYOCERA Document Solutions Inc., KYOCERA Corporation en onze dochterondernemingen. De term Handelsmerken kan eveneens omvatten: Handelsmerken, Handelsnamen en de onderscheidende kenmerken, of deze nu wel of niet zijn geregistreerd, en die zijn gebruikt of zullen worden gebruikt door KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. of de KYOCERA Document Solutions Inc. of KYOCERA Corporation.

Alle Handelsmerken zijn het exclusieve en uitsluitende eigendom van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. en KYOCERA Document Solutions Inc. en KYOCERA Corporation en worden exclusief bezeten en beheerd door KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. en KYOCERA Document Solutions Inc. en KYOCERA Corporation.

Overige voorwaarden en bepalingen en ondersteunende materialen zijn beschikbaar via de gebruikelijke verkoopprocedure waaronder de “Pledge of Compliance” (belofte van nakoming). Wij kunnen het gebruik van het
Handelsmerk van KYOCERA en de combinatie van de Handelsmerken van KYOCERA en Document Solutions alleen toekennen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. in Schiphol-Rijk.

Alle andere Handelsmerken die worden genoemd in deze website zijn het eigendom van hun respectievelijke Eigenaar(s).

Noch deze website noch onze andere gerelateerde websites bevatten een volledige lijst van alle Handelsmerken van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. en KYOCERA Document Solutions Inc. en KYOCERA Corporation. De afwezigheid van een
productnaam of naam van een dienst, betekent derhalve niet dat er afstand zou worden genomen van de
Handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. en KYOCERA Document Solutions Inc. en KYOCERA Corporation.
Het gebruik van het Handelsmerk in een gestileerde of gewijzigde vorm van ons logo en onze productnamen kan alleen worden toegestaan met een vergunning – ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. Alle partners van KYOCERA Corporation, KYOCERA Document Solutions Inc., KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. en van diens dochtermaatschappijen zullen onze Handelsmerken gebruiken in overeenstemming met onze Bedrijfsidentiteit.
Richtlijnen hiervoor kunt u vinden in onze handleiding bij het Handelsmerk, dat betrekking heeft op bijvoorbeeld de afmetingen, de plaats en de gebiedsrelatie van het Handelsmerk, samen met onze Handelsnaam en ons bedrijfsmerk. Het is bovendien uitsluitend toegestaan om de Handelsmerken te gebruiken in verbinding met producten van KYOCERA Document Solutions B.V. en KYOCERA Document Solutions Inc.. De Handelsmerken mogen niet worden gebruikt op een verwarrende of misleidende manier of op een manier die tot onduidelijkheid of misleiding leidt ten aanzien van de kwaliteit van de bronnen van de KYOCERA Document Solutions-producten of waarbij de reputatie die wordt verbonden aan de Handelsmerken schade wordt toegebracht of waarbij er het gevaar dreigt van een dergelijke onduidelijkheid of schade.

Bekijkt u voor meer details onze ondersteuningsmaterialen waaronder de “Pledge of Compliance” (belofte van nakoming) die hierboven reeds is genoemd. Het moet echter wel worden opgemerkt dat KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. of KYOCERA Document Solutions Inc. of KYOCERA Corporation het recht hebben om per direct de toestemming tot het gebruik van de Handelsmerken te kunnen intrekken wanneer er sprake is van een ongeautoriseerde wijziging, ongeautoriseerd gebruik, of welke soort schade aan de reputatie van onze belangen ook en in geval van welke schending van “Pledge of Compliance” (belofte van nakoming) ook.

Disclaimer / verklaring van afstand
Kennisgeving aan iedere gebruiker van deze website.

Toegang tot informatie binnen deze website: gekwalificeerde gebruikers zullen van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. een wachtwoord ontvangen om toegang te krijgen tot het “partnergedeelte” van de website; dit wachtwoord is uitsluitend voor de gebruiker en mag niet worden overgedragen aan anderen.

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. heeft zijn beste professionele vermogens aangewend bij het opstellen en publiceren van alle informatie voor het “partnergedeelte” van de website van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.. Wij hebben geprobeerd om zeker te stellen dat alle informatie correct en actueel was op het moment van publicatie.

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. biedt geen garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de resultaten die worden verkregen na gebruik van deze informatie.

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid van de informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke claims van derden ook, ten aanzien van verliezen of schades.

De gebruiker zal aan derden geen informatie die naar voren komt in de programmahandleiding, de besturingshandleiding of de onderhoudshandleidingen openbaar maken en dit geldt tevens voor de ontwerpgegevens, de technische gegevens en alle dergelijke of vergelijkbare informatie die KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. zou kunnen communiceren aan de gebruiker via de distributeurpagina’s.

De gebruiker zal het recht hebben om de informatie te zien en te gebruiken voor het doel waar die voor geopenbaard en bestemd. In het geval dat het voor de gebruiker noodzakelijk is om eerdergenoemde informatie te communiceren naar andere personen met als doel het (laten) uitvoeren van technisch onderhoud, dan zal de gebruiker garanderen dat die andere persoon/personen gebonden is/ zijn aan eenzelfde geheimhoudingsplicht.

Indien de gebruiker merkt of meent dat Handelsmerken, Handelsnamen, auteursrechten, patenten of andere industriële eigendomsrechten worden betwist of geschonden door een derde partij, dan zal deze ogenblikkelijk KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. hiervan op de hoogte stellen en zich toeleggen op het verlenen van assistentie aan KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. door de noodzakelijke stappen te ondernemen om de rechten ervan te beschermen.

De informatie in deze website bevat geen bevestiging van een verkoopaanbod, noch de indiening van een aanbod tot de koop van welk product of welke dienst ook, en er dient niets op te worden gebaseerd in verband met welke investeringsbeslissing ook.

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. kan op elk tijdstip de informatie op deze website wijzigen zonder melding en verplicht zich er niet toe deze informatie te actualiseren.

Links
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van welke gelinkte site ook, noch welke link die in een gelinkte site wordt vermeld ook. De hypertext links die hier worden vermeld dienen slechts het gemak en de vermelding van een link impliceert geen goedkeuring van de site waarnaar wordt gerefereerd.

Auteursrechten
De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht. Echter, KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. verleent u hierbij de toestemming om tekst van het publieke gedeelte van de website te bewaren of te vermeerderen. Vanwege het auteursrecht is het niet toegestaan om afbeeldingen of grafieken/ kaarten die in deze website worden weergegeven te bewaren en/of te vermeerderen.

Redactie
Voor aanvullende informatie over de inhoud van de website neemt u s.v.p. contact op met:

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Afdeling Marketing
e-mail: marketing2@dnl.kyocera.com

De informatie wordt u geboden op grond van het EU Directief 2000/31/EC. Voor meer informatie hierover neemt u s.v.p. contact op met uw juridisch adviseur.

Board of directors van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
• Mr. Takashi Kuki
• Mr. Katsumi Komaguchi
• Mr. Etienne Hendriks

Voor gegevens over de handelsregistratie die van toepassing is op onze dochtermaatschappijen, kijkt u s.v.p. naar de registratiegegevens van de International Chamber of Commerce (de mondiale overkoepelende organisatie van Kamers van Koophandel) die het dichtst bij ons landskantoor is gelegen.

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. heeft het volgende BTW-nummer: NL800172760B01

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. registratie Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 33226890

Privacyverklaring

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. stelt uw bezoek aan onze website zeer op prijs. Bij KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. is het onze belangrijkste zorg om uw privacy en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. We willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze website bezoekt. Door de website te bezoeken of door hem te gebruiken, stemt u in met onze Juridische Bepalingen (Legal Terms) zoals uiteengezet. KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. voldoet aan het EU Data Protection Directive en de bijbehorende nationale wetgeving; raadpleegt u s.v.p. de van toepassing zijnde EU-directieven.

Persoonsgegevens
In sommige omstandigheden, bijvoorbeeld bij de bestelling van gedrukte artikelen, kan KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. u een formulier geven waarin gevraagd wordt om persoonlijke informatie te verstrekken. Het staat u geheel vrij om hieraan deel te nemen. Wij hebben uw persoonsgegevens uitsluitend nodig om uw verzoek correct in behandeling te kunnen nemen. Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld: KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. deelt geen gegevens met derden.

Veiligheid
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. erkent dat privacy en veiligheid van het grootste belang zijn en wij hebben er erg veel energie in gestoken om te verzekeren dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard. Om de hoogste veiligheidsnormen te kunnen garanderen, hanteren wij beveiligingsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak. Onze veiligheidmaatregelen worden voortdurend geactualiseerd zodra er nieuwe technologie beschikbaar komt. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een verandering in het gebruik van cookies.

Cookies
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. en haar handelsmaatschappijen gebruiken cookies om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en om onze websites dienovereenkomstig te verbeteren. Een cookie is een small text file dat met uw toestemming wordt geplaatst op de hard drive van uw computer. U kunt te allen tijde het gebruik van cookies activeren of deactiveren. We hebben echter op alle mogelijke manieren geprobeerd om te zorgen dat onze website net zo goed zal werken, ook wanneer u het gebruik van cookies niet toestaat. Niet alle cookies zijn het zelfde. Er zijn twee soorten cookies: tijdelijke cookies en log cookies. Een tijdelijke cookie wordt gebruikt om de gebruikerssessie te onderhouden en om de server te melden welke volgende pagina dient te worden opgeroepen. Log cookies vertellen ons welke pagina’s worden gebruikt. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en om beter tegemoet te komen aan uw behoeften. Een cookie bevat echter uitsluitend technische informatie, het vertelt ons niet uw e-mailadres of wie u bent.

--------------------------------------------------------------------------------

De informatie onder de juridische verklaringen en bepalingen is op geen enkele wijze bedoeld als een vervanging voor welke schriftelijke overeenkomsten die zijn getroffen door de EMEA dochtermaatschappijen of geaffilieerde bedrijven van KYOCERA Document Solutions met derden ook. In het geval dat er een onbedoeld conflict bestaat, prevaleert de lokaal gesloten Overeenkomst. In het geval dat er een zakelijke relatie bestaat, waarbij er tot op heden nog geen passende tekst bestaat om de bovenstaande punten te dekken, dan zal de tekst onder Juridische Verklaringen en Bepalingen van toepassing zijn, indien de lokale omstandigheden dat toestaan.

© KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

* Alle prijzen op deze pagina zijn exclusief 21% btw tenzij anders aangegeven.